Aan de orde zijn de stemmingen in verband met wijzigingsvoorstellen op de lijst van controversiële onderwerpen (32333).

(Zie vergadering van 11 maart 2010.)

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (32333, nr. 40), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel C.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Justitie (32333, nr. 41, I), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel D.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Justitie (32333, nr. 41, II), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel D.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Justitie (32333, nr. 41, III), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel D.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Justitie (32333, nr. 41, IV), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel D.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Van Gent

Naar boven