Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 73, pagina 5768

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Zeeuwse ziekenhuizen, te weten:

- de motie-Van Gerven/Sap over het openhouden van de ziekenhuizen in Goes en Vlissingen (27295, nr. 138);

- de motie-Sap c.s. over afronding van het RIVM-onderzoek binnen twee maanden (27295, nr. 139);

- de motie-Van der Vlies c.s. over een klein volwaardig ziekenhuis op Walcheren (27295, nr. 140);

- de motie-Koşer Kaya over een expliciet antwoord op het samengaan van adviserende en besturende functies in de zorg (27295, nr. 143);

- de motie-Agema over het maximeren van het aantal bijbanen voor bestuurders in de zorgsector (27295, nr. 144).

(Zie vergadering van 2 april 2009.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar motie (27295, nr. 143) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Sap (27295, nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sap c.s. (27295, nr. 139).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (27295, nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (27295, nr. 144).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.