Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 73, pagina 5765

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over begrotingsexperimenten en aanverwante onderwerpen (31865, nr. 2), te weten:

- de motie-Mastwijk over een evaluatie van de pilot BLS (31865, nr. 3);

- de motie-Irrgang/Bashir over onderwerpen en publicatiemomenten van de beleidsdoorlichtingen (31865, nr. 4).

(Zie vergadering van 31 maart 2009.)

In stemming komt de motie-Mastwijk (31865, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Irrgang/Bashir (31865, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.