Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 73, pagina 5768

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de interpellatie-Van Gerven over 700 ontslagen bij het medisch concern Orbis, te weten:

- de motie-Van Gerven over garantstelling voor de lasten van de nieuwbouw van Orbis MC (31912, nr. 1);

- de motie-Van Gerven over de oproep aan de bestuurders van Orbis MC om een deel van hun salaris terug te geven (31912, nr. 2);

- de motie-Agema over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de investeringen in Orbis (31912, nr. 3).

(Zie vergadering van 2 april 2009.)

In stemming komt de motie-Van Gerven (31912, nr. 1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (31912, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31912, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.