Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 73, pagina 5767-5768

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het rookverbod in de horeca, te weten:

- de motie-Agema over intrekken van het rookverbod in de horeca (22894, nr. 217);

- de motie-Zijlstra c.s. over normen voor de luchtkwaliteit in de horeca (22894, nr. 218).

(Zie vergadering van 2 april 2009.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Zijlstra stel ik voor, zijn motie (22894, nr. 218) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Agema (22894, nr. 217).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.