Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet) (24707).

(Zie vergadering van 13 maart 1997.)

De voorzitter:

Ik deel mede, dat mevrouw Voûte-Droste haar amendement (stuk nr. 34) intrekt.

In stemming komt het amendement-Voûte-Droste (stuk nr. 33, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de RPF tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 33 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Voûte-Droste (stuk nr. 33, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het opschrift van hoofdstuk 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Voûte-Droste (stuk nr. 33, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Voûte-Droste (stuk nr. 33, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Voûte-Droste (stuk nr. 33, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 4 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Voûte-Droste (stuk nr. 33, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 6 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Koning c.s. (stuk nr. 21, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de RPF en GroenLinks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 21 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Rabbae (stuk nr. 27, IA).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 27 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 7, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-De Koning c.s. (stuk nr. 21, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 8 en 9 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Jong (stuk nr. 19) tot invoeging van een artikel 9a.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, het GPV, de SGP, GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 10 t/m 17 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van den Berg/De Koning (stuk nr. 28, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 28 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 18, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van den Berg/De Koning (stuk nr. 28, I) en het amendement-Voûte-Droste (stuk nr. 33, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 19 t/m 24 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Koning c.s. (stuk nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, het AOV, de CD, het CDA, de VVD, D66, het GPV, de SGP, de RPF en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 25, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Koning c.s. (stuk nr. 23), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 26 t/m 34 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 35, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van den Berg/De Koning (stuk nr. 28, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 36 t/m 41 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 42, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement- Van den Berg/De Koning (stuk nr. 28, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 43 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 44, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Voûte-Droste c.s. (stuk nr. 33, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 45 t/m 90 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Ploeg c.s. (stuk nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 91, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Ploeg c.s. (stuk nr. 32), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 91a wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Koning c.s. (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 92, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Koning c.s. (stuk nr. 24), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 93 t/m 100C worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Koning c.s. (stuk nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 101, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Koning c.s. (stuk nr. 43), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 101A t/m 102 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CD en de SP tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven