21 Stemmingen moties Gerechtsdeurwaarders

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en het wetsvoorstel Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen, 

te weten: 

  • -de motie-Van Nispen over bevorderen dat alle overheidsdeurwaarders zich aansluiten bij het beslagregister (34047, 34145, nr. 13); 

  • -de motie-Van Nispen over onderzoek naar de positie van gerechtsdeurwaarders in Nederland (34047, 34145, nr. 14); 

  • -de motie-Recourt/Van Nispen over uitbreiding WODC-onderzoek naar prijs en kwaliteit van ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders (34047, 34145, nr. 15). 

(Zie vergadering van 21 januari 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Nispen stel ik voor, zijn motie (34047, 34145, nr. 13) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Van Nispen (34047, 34145, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Recourt/Van Nispen (34047, 34145, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Hiermee is er een einde gekomen aan de stemmingen. Er is nu gelegenheid om mevrouw Belhaj te feliciteren. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven