16 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Eerste monitor van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik – 31015-84

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstelbericht beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake voortgangsrapportage najaar 2012 "geweld in afhankelijkheidsrelaties" – 33400-XVI-127

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Initiatiefnota

Initiatiefnota van de leden De Mos, Van Dekken en Çörüz over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast – 33281

Tweede Kamerlid, R. de Mos – 31 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Initiatiefnota van de leden Van der Steur, Recourt en Berndsen over partneralimentatie – 33312

Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur – 20 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Michiel van Veen over patiëntveiligheid – 33497

Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder – 4 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig

Verslag van de 47e COSAC, gehouden te Kopenhagen op 22-24 april 2012 – 22660-50

Tweede Kamerlid, R. de Roon – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de VN-klimaatconferentie te Doha op 5-8 december 2012 – 31793-74

Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos – 21 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorlichting van de Raad van State over 32761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens – 32761-32

vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een interparlementaire conferentie over de herziening van Europese wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens – 32761-45

Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen – 12 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van de Onderwijsraad "Over de drempel van postinitieel leren", uitgebracht op verzoek van de Kamer – 33000-VIII-230

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. – 11 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een Interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid waaronder het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de Europese Unie – 33130-2

Tweede Kamerlid, C. Çörüz – 20 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van D66 – 33285-2

Tweede Kamerlid, A. Pechtold – 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de Partij voor de Dieren – 33285-4

Tweede Kamerlid, M.L. Thieme – 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 5 juni 2012 – 33285-5

Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet – 5 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 12 juni 2012 – 33285-8

Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de SP en de VVD – 33285-11

Tweede Kamerlid, E.G.M. Roemer – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de PvdA – 33285-12

Tweede Kamerlid, D.M. Samsom – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 26 juni 2012 – 33285-13

Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de PvdA – 33285-14

Tweede Kamerlid, D.M. Samsom – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de ChristenUnie – 33285-15

Tweede Kamerlid, A. Slob – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de Partij van de Dieren – 33285-16

Tweede Kamerlid, M.L. Thieme – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een expertmeeting, gehouden op 1 juni 2012, inzake ICT bij de overheid – 33326-2

Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg – 18 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van het werkbezoek van de Contactgroep Verenigd Koninkrijk aan Londen – 33332-1

Tweede Kamerlid, J.H. ten Broeke – 10 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Auschwitz en Birkenau (Polen) – 33333-1

voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.E. Smeets – 10 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp van een profielschets voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer – 33366-1

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. – 13 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van de informateurs naar aanleiding van het verzoek bij de Regeling van Werkzaamheden van 25 september 2012 over de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer voor het jaar 2013 – 33410-10

Informateur, H.G.J. Kamp – 26 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van de informateurs inzake het deelakkoord begroting 2013 – 33410-12

Informateur, H.G.J. Kamp – 1 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van de informateurs naar aanleiding van het verzoek van het lid Pechtold (Regeling 2 oktober 2012) inzake nadere informatie over het deelakkoord begroting 2013 – 33410-13

Informateur, H.G.J. Kamp – 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindverslag van de informateurs dhr. W.J. Bos en dhr. H.G.J. Kamp over hun informatiewerkzaamheden – 33410-15

Informateur, W.J. Bos – 29 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van de informateurs naar aanleiding van het verzoek bij de Regeling van Werkzaamheden van 30 oktober 2012 van het lid Pechtold inzake de omgang met onderliggende stukken en verslagen van de gesprekken met partners – 33410-16

Informateur, H.G.J. Kamp – 30 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschriften van de relevante stukken die tijdens de verkennings-, informatie- en formatiewerkzaamheden ter tafel zijn geweest en van de aan de verkenner, informateurs en formateur toegezonden brieven, nota's en adviezen – 33410-23

Formateur, M. (Mark) Rutte – 5 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het verslag van de kabinetsformateur, dhr. Rutte inzake zijn formatiewerkzaamheden – 33410-25

Formateur, M. (Mark) Rutte – 6 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Parlementair onderzoeksrapport

Rapport van externe onderzoekers in het kader van Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid – 33193-2

Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen – 21 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag

Nota naar aanleiding van het verslag – 32845-8

Tweede Kamerlid, J.S. Monasch – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven