Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 41, item 12

12 Stemmingen Ecofin-Raad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over europgroep/Ecofin-Raad,

te weten:

  • - de motie-Tony van Dijck over niet accepteren van de functie van voorzitter van de eurogroep door de minister (21501-07, nr. 988);

  • - de motie-Klaver over geen steun verlenen aan een uitzonderingspositie voor Engeland (21501-07, nr. 989);

  • - de motie-Merkies over niet akkoord gaan met het op zich nemen van het voorzitterschap van de eurogroep door de minister van Financiën (21501-07, nr. 990)

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (21501-07, nr. 988).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver (21501-07, nr. 989).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Merkies (21501-07, nr. 990).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.