Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 41, item 13

13 Stemmingen Mali

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de Raad Buitenlandse Zake over Mali,

te weten:

  • - de motie-Jasper van Dijk over geen steun verlenen aan de Franse militaire activiteiten (21501-02, nr. 1210).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De naam van het land wordt uitgesproken als "Mali" of "Malli". Het is of-of; u mag het zelf invullen!

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (21501-02, nr. 1210).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Van Raak