Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over culturele diversiteit, te weten:

- de motie-Visser-van Doorn over de 3%-maatregel (26565, nr. 5).

(Zie vergadering van 6 oktober 1999.)

De voorzitter:

Mevrouw Visser-van Doorn trekt haar motie in, zodat deze stemming vervalt.

Naar boven