Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 18 mei 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 22 mei

Woensdag 23 mei

Donderdag 24 mei

Stemmingen

29 665, nr. 291

29 665, nr. 292

29 665, nr. 293

29 665, nr. 294 (aangehouden)

29 665, nr. 295

29 665, nr. 296

29 665, nr. 297

29 665, nr. 298 (aangehouden)

29 665, nr. 299

29 665, nr. 300

29 665, nr. 301

29 665, nr. 302

29 665, nr. 303

29 665, nr. 304

29 665, nr. 305

29 665, nr. 306

29 665, nr. 307 (aangehouden)

29 665, nr. 308

29 665, nr. 309

29 665, nr. 310

29 665, nr. 311

29 665, nr. 312

29 665, nr. 313

29 665, nr. 314

29 665, nr. 315

29 665, nr. 316 (overgenomen)

29 665, nr. 317 (overgenomen)

29 665, nr. 318

29 665, nr. 319 (aangehouden)

29 665, nr. 320

29 665, nr. 321

29 665, nr. 322

Stemmingen

34 941, nr. 3

Stemmingen

33 694, nr. 13

33 694, nr. 14

33 694, nr. 15

33 694, nr. 16

33 694, nr. 17

Stemmingen

34 843, nr. 18

34 843, nr. 19

34 843, nr. 20 (aangehouden)

34 843, nr. 21 (aangehouden)

34 843, nr. 22 (gewijzigd)

34 843, nr. 23

Stemmingen

29 279, nr. 436 (gewijzigd, was nr. 429)

29 279, nr. 430

29 279, nr. 431

29 279, nr. 432

29 279, nr. 433

29 279, nr. 434

29 279, nr. 435

Stemmingen

34 924, nr. 5

Stemmingen

34 775 X, nr. 109

34 775 X, nr. 110

34 775 X, nr. 111 (overgenomen)

34 775 X, nr. 112

34 775 X, nr. 113

34 775 X, nr. 114

34 775 X, nr. 115

34 775 X, nr. 116

34 775 X, nr. 117

Stemmingen

32 013, nr. 191

32 013, nr. 192

32 013, nr. 193

32 013, nr. 194

Stemmingen

21 501-32, nr. 1104

21 501-32, nr. 1105

21 501-32, nr. 1106

21 501-32, nr. 1107

Stemmingen

28 286, nr. 973 (overgenomen)

28 286, nr. 974

28 286, nr. 975

28 286, nr. 976

28 286, nr. 977

28 286, nr. 978

28 286, nr. 979 (ingetrokken)

28 286, nr. 980 (aangehouden)

28 286, nr. 981 (ingetrokken)

Stemmingen

34 822

Stemmingen

30 111, nr. 111

30 111, nr. 112

30 111, nr. 113

30 111, nr. 114

Stemmingen

31 560, nr. 42

31 560, nr. 43

31 560, nr. 44

31 560, nr. 45

31 560, nr. 46

31 560, nr. 47

31 560, nr. 48

31 560, nr. 49

32 127, nr. 227

34 606

34 883

14.00 uur

10.30 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over Schiphol en Lelystad Airport

De Voorzitter: mw. Kröger verzoekt haar motie op stuk nr. 298 aan te houden.

– de motie-Graus over afzien van de tickettax

– de motie-Graus over capaciteitsproblemen door uitstel opening Lelystad Airport compenseren

– de motie-Graus c.s. over een plan van aanpak om Schiphol verder te ontwikkelen en concurrentieresistent te houden

– de motie-Graus over een netwerkonafhankelijke energievoorziening voor Schiphol

– de motie-Graus over vergroting van macht en kracht middels aankoop van een aandelenpakket

– de motie-Graus over nieuwe, juridisch verankerde garanties

– de motie-Kröger c.s. over reduceren van de CO2-uitstoot van de luchtvaart van en naar Nederland

– de motie-Kröger c.s. over het opstellen van een plan-MER

– de motie-Kröger c.s. over een nieuwe, integrale MKBA voor 10.000 vliegbewegingen

– de motie-Kröger/Van Raan over een bereikbaarheidsnota met meer opties dan luchtvaart

– de motie-Van Raan/Kröger over beoordelen aan de hand van het brede welvaartsbegrip

– de motie-Van Raan c.s. over vergroening en niet groei centraal stellen

– de motie-Van Raan c.s. over alle vliegbewegingen meetellen

– de motie-Van Raan c.s. over het verhogen van het expertniveau op het ministerie

– de motie-Van Raan c.s. over het meenemen van alle klimaateffecten in de Luchtvaartnota 2040

– de motie-Laçin c.s. over goede arbeidsomstandigheden voor het grondpersoneel op Schiphol

– de motie-Laçin/Gijs van Dijk over een Europese aanpak van sociale misstanden in de luchtvaart

– de motie-Laçin c.s. over voorkomen in plaats van beheersen van veiligheidsrisico's op Schiphol

– de motie-Laçin/Kröger over geen groei van de luchtvaart tot er een balans is met leefbaarheid

– de motie-Amhaouch c.s. over het overnemen van de adviezen van de Commissie voor de m.e.r.

– de motie-Amhaouch c.s. over integrale regie tussen de luchthavens van nationaal belang

– de motie-Amhaouch/Gijs van Dijk over een coördinerende rol voor de provincies

– de motie-Bruins/Paternotte over knelpunten bij de routes van en naar Lelystad Airport

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over een brede maatschappelijke consultatie

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over de economische rol van Schiphol als mainport

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over een stabiele bestuursstructuur bij Air France-KLM

– de motie-Paternotte/Van Brenk over het creëren van een mainport in de Noordzee

– de motie-Paternotte c.s. over een afwegingsbrief bij investeringen hoger dan 200 miljoen

– de motie-Paternotte c.s. over de overstap van vliegtuig naar trein aantrekkelijker maken

– de motie-Paternotte/Bruins over differentiatie in luchthavengelden op basis van klimaatimpact

– de motie-Van Brenk c.s. over de gevolgen voor de volksgezondheid van beleid

– de motie-Van Brenk over sneller terugdringen van de CO2-emissie per passagier

4. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018–2022

– de motie-Voordewind c.s. over het bevorderen van godsdienstvrijheid

– de motie-Van Helvert over de app WeChat

– de motie-Sjoerdsma c.s. over het bevorderen van nucleaire ontwapening

– de motie-Becker c.s. over de toenemende invloed van China

– de motie-Diks over een geïntegreerd veiligheidsoverleg

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

De Voorzitter: mw. Westerveld wenst haar motie op stuk nr. 22 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Diertens c.s. over uitwisselen van kennis en meldingen

– de motie-Van Nispen over een onafhankelijk centraal meldpunt

– de motie-Van Nispen over kwantitatief en periodiek wetenschappelijk onderzoek

– de motie-Van Nispen over de bereikte effecten van aanbevelingen

– de gewijzigde motie-Westerveld over vertrouwenscontactpersonen bij sportverenigingen

– de motie-Westerveld/Özütok over een plan van aanpak voor sporters met een beperking en lhbtq-sporters

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Rechtspraak

– de gewijzigde motie-Van Nispen over de voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak

– de motie-Van Nispen over voorkomen van negatieve effecten op het primaire proces van de rechtspraak

– de motie-Van Nispen over in deze kabinetsperiode geen rechtspraaklocaties sluiten

– de motie-Van Nispen over voortzetten van de succesvolle proef met een spreekuurrechter

– de motie-Buitenweg over vormen van digitale arbitrage

– de motie-Van Dam/Groothuizen over initiatieven in het strafrecht

– de motie-Van Oosten/Van Dam over de besluitvaardigheid van de rechtspraak

8. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Integrale aanpak veiligheid en integriteit

– de motie-Belhaj over mogelijke interne disciplinaire maatregelen

– de motie-Belhaj over actief informeren van de Kamer bij een gewijzigd instellingsbesluit

– de motie-Belhaj over een jaarverslag van de inspecteur-generaal Veiligheid

– de motie-Emiel van Dijk over beantwoorden van de schuldvraag

– de motie-Bruins Slot c.s. over instellen van een onafhankelijke visitatiecommissie

– de motie-Diks over empathischer en ruimhartiger contact met nabestaanden van omgekomen militairen

– de motie-Diks over communicatie met externen over misbruikzaken

– de motie-Diks over schrappen van de ontheffing voor munitie zonder typeclassificatie

– de motie-Karabulut/Ploumen over openhouden van het externe meldpunt

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over cryptovaluta

– de motie-Paternotte/Van der Linde over de Japanse Virtual Currency Act als model voor Nederlandse regulering

– de motie-Paternotte/Van der Linde over het reguleren van investeringen via de uitgifte van ICO's

– de motie-Ronnes/Bruins over overleg met toezichthouders en consumentenorganisaties

– de motie-Azarkan over het Zwitsers model voor regulering van ICO's in Nederland

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad

– de motie-Ouwehand over een algeheel verbod op de legbatterij

– de motie-Ouwehand over een Europees verbod op het houden van kwartels

– de motie-Grashoff over GLB-betalingen koppelen aan streefdoelen voor duurzaamheid en dierenwelzijn

– de motie-Futselaar over de GLB-gelden voor vergroening

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over misstanden in varkensstallen

De Voorzitter: dhr. Grashoff verzoekt zijn motie op stuk nr. 980 aan te houden.

– de motie-De Groot over een ambitieuzer en werkend normenkader

– de motie-Ouwehand over de intrinsieke waarde van het dier als uitgangspunt

– de motie-Ouwehand over hervorming van de veehouderij naar regionale productie

– de motie-Graus over een politiebeambte bij risicovolle controles

– de motie-Moorlag/Grashoff over een sectorbreed systeem voor kwaliteitscontrole

– de motie-Moorlag over het Beter Leven keurmerk tot vaste norm verheffen

– de motie-Grashoff c.s. over het saneren van varkensbedrijven zonder toekomstperspectief

– de motie-Grashoff/De Groot over de omvang van de varkensstapel en de mestafzetkosten

– de motie-Futselaar over een substantiële verbetering van de leefomstandigheden

13. Stemmingen in verband met:

Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO WNT

– de motie-Middendorp over een cijfermatiger onderbouwing van de jaarrapportage WNT

– de motie-Özütok/Gijs van Dijk over extern ingehuurde functionarissen ook onder de WNT laten vallen

– de motie-Den Boer/Van der Molen over een zorgvuldige evaluatie van de werking van de WNT

– de motie-Van der Molen/Den Boer over de Kamer ook informeren over afgewezen uitzonderingen op het WNT-maximum

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het kraken van sociale huurwoningen in Amsterdam

– de motie-Koerhuis c.s. over vernietiging van de oproep aan eigenaren van kraakpanden om geen aangifte te doen

– de motie-Koerhuis c.s. over vernietiging van een eventueel collegebesluit om krakers te huisvesten in een voormalige gevangenis

– de motie-Fritsma over het OM opdragen over te gaan tot vervolging van illegale krakers

– de motie-Fritsma over illegale krakers vastzetten en uitzetten

– de motie-Fritsma over illegaliteit strafbaar stellen

– de motie-Fritsma over gemeenten die het terugkeerbeleid saboteren korten op het Gemeentefonds

– de motie-Van Toorenburg/Koerhuis over het kraakverbod in ere herstellen

– de motie-Jasper van Dijk over haast maken met een duurzame oplossing voor ongedocumenteerde asielzoekers

16. Verantwoordingsdebat over het jaar 2017 met maximum spreektijden van:

VVD, PVV, CDA en D66:

20

minuten

GroenLinks, SP en PvdA:

15

minuten

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie:

10

minuten

17. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus met maximum spreektijden van 4 minuten

18. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland met maximum spreektijden van 4 minuten

19. Debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen met maximum spreektijden van 4 minuten

20. Debat over de belastingdruk voor eenverdieners met maximum spreektijden van 4 minuten

21. VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 24/04) met maximum spreektijden van 2 minuten

22. VAO Externe veiligheid (AO d.d. 16/05) met maximum spreektijden van 2 minuten

23. VSO ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) met maximum spreektijden van 2 minuten

24. Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (2e termijn Kamer)

25. Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet)

Langetermijnagenda

29, 30, en 31 mei (week 22)

– VAO Midden Oosten Vredesproces (AO d.d. 19/4)

– VAO Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 25/04)

– VAO Maritiem (AO d.d. 17/05)

34 842 (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

34 870 (Wet bekostiging financieel toezicht 2019)

34 902 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

34 650 (voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen))

5, 6 en 7 juni (week 23)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen))

34 807 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden)

12, 13 en 14 juni (week 24)

Nog nader te bepalen

19, 20 en 21 juni (week 25)

– VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/05)

– VAO Reclassering (AO d.d. 17/05)

26, 27 en 28 juni (week 26)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 ((Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

3. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financiën en Minister RB)

4. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

5. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

6. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

7. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

8. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

9. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

10. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs» (Futselaar) (Minister OCW)

11. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

12. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

13. Debat over nucleaire veiligheid (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

14. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

15. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (Van Kent) (Staatssecretaris SZW)

16. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V)

17. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

18. Debat over de uitrol van het 5G netwerk (Paternotte) (Minister Defensie, Staatssecretaris EZK)

19. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

20. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

22. Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

23. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

24. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

25. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financiën)

26. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

27. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

28. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

29. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

30. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

31. Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland (Belhaj) (Minister Defensie)

32. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

33. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

34. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

35. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

36. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

37. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

38. Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

39. Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (Lodders) (Minister LNV)

40. Debat over misstanden bij hulporganisatie en de aanscherping van procedures en subsidiekaders (Becker) (Minister BuHa-OS)

41. Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp (Raemakers) (Minister VWS)

42. Debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt (Kuiken) (Minister J&V)

43. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

44. Debat over asbest in make-up (Van Eijs) (Staatssecretaris I&W)

45. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

46. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

47. Debat over problemen bij het innen van de belastingen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

48. Debat over het besluit van de Minister van EZK over de gaswinning in Groningen (Minister EZK, Minister Financiën)

49. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

50. Debat over leraren van basisscholen die te laag zijn ingeschaald (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

51. Debat over duurzaam renoveren van het Binnenhof (Wassenberg) (Staatssecretaris BZK)

52. Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen (Hermans) (Minister VWS)

53. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

54. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

55. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

56. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (Minister OCW)

57. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

58. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

59. Debat over buitenlandse financiering van moskeeën (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister SZW, Minister RB, Minister J&V)

60. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

61. Debat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

62. Debat over insectensterfte in Nederland (Grashoff) (Minister LNV)

63. Debat over het terugtrekken van de VS uit het nucleaire akkoord met Iran (Becker) (Minister BuZa)

64. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

65. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

2. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

3. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

4. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

5. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister en Staatssecretaris I&W)

6. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

8. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

9. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

10. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

11. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

12. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Staatssecretaris I&W, Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (Hijink) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

16. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

17. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

20. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

21. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

22. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

23. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

24. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK, Minister SZW)

25. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

26. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

27. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

28. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

29. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

31. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

32. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

33. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

34. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

35. Dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

36. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

37. Dertigledendebat over voldoende middelen voor de politie (Kuiken) (Minister J&V)

38. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

39. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

40. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

41. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

42. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financiën)

43. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

44. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

45. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het demonstratierecht (Özütok) (Minister BZK)

46. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financiën)

47. Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude (Van der Lee) (Minister EZK)

48. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Arissen) (Minister MZ)

49. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (Ellemeet) (Minister MZ)

50. Dertigledendebat over het SER-advies «De vele kanten van banen combineren» (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

51. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

52. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

53. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

54. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

55. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

56. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

57. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

58. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

59. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

60. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

61. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet de bouw van een stikstoffabriek overweegt (Van Tongeren) (Minister EZK)

62. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

63. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

64. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

65. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan het ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

66. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

67. Dertigledendebat over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales (Van der Lee) (Minister EZK)

68. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

69. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

71. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

72. Dertigledendebat over de groeiende filedruk (Van Aalst) (Minister I&W)

73. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

74. Dertigledendebat over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte (Ellemeet) (Minister MZ)

75. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

76. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

77. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

78. Dertigledendebat over misstanden bij maneges (Arissen) (Minister LNV)

79. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

80. Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen (Gijs van Dijk) (Minister I&W)

81. Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen (Van Brenk) (Minister I&W)

82. Dertigledendebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

83. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

84. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

85. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

86. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

87. Dertigledendebat over het bericht dat Shell, Exxon en NAM compensatie willen voor het stopzetten van de gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZK)

88. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

89. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

90. Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie (Kops) (Minister EZK)

91. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

92. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

93. Dertigledendebat over het aantal dodelijke experimenten met apen (Wassenberg) (Minister OCW)

94. Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK, Minister LNV)

95. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

96. Dertigledendebat over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

97. Dertigledendebat over de publicatieplicht van rulings (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

98. Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

99. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

100. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

101. Dertigledendebat over grondspeculatie door het bedrijf Powerfield (Van der Lee) (Minister EZK)

102. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman «Zorgen voor burgers» (Hijink) (Minister VWS)

103. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

104. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

105. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 28 mei van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Defensienota 2018 (Kamerstuk 34 919)

Maandag 11 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Kamer voor het jaar 2019

Donderdag 21 juni 2018 van 18.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de initiatiefnota «De lidstaten weer aan het roer» van het lid Bisschop (Kamerstuk 34 884)

Dinsdag 26 juni van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 2 juli van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota van het lid De Groot: «Een duurzame toekomst voor vis en visser» (Kamerstuk 34 526)

Maandag 2 juli van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs

Maandag 10 september van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Hijink inzake het Zorgbuurthuis (Kamerstuk 34 849)

Maandag 29 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 5 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Recesperiodes

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019