Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829665 nr. 313

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 313 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN PATERNOTTE

Voorgesteld 15 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ontwerpen voor routes van en naar Lelystad Airport recent op een aantal punten zijn verbeterd, maar dat een aantal knelpunten en onzekerheden is blijven bestaan;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat:

  • een acceptabele oplossing wordt gevonden voor de voorziene stapeling van geluid bij de woonkern Wezep;

  • de routes nabij Zwolle zo veel mogelijk de wijk Stadshagen blijven ontzien, ook wanneer de wijk uitbreidt conform bestaande plannen;

  • de situatie qua geluidsoverlast als gevolg van glijvluchten boven het Vechtdal niet verslechtert na herindeling van het luchtruim ten opzichte van de situatie tot 2023,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Paternotte