Kamerstukken in dossier 34870

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (6 kB)

  Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 34870, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019); Brief regering; Ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 34870, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (259 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met onder meer wijziging van enkele maatstaven en toevoeging van enkele onder toezicht staande personen voor de doorberekening van de toezichtkosten vanaf het jaar 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  12-11-2019 2019-2020 34870, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (243 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van ..-..-...., Kenmerk 2018-xx, directie Financiële Markten, tot vaststelling van de tarieven voor het verrichten van eenmalige handelingen door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen);

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-11-2018 2018-2019 34870, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (0 kB)

  Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019); Brief regering; Regeling bekostiging eenmalige handelingen financieel toezicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 34870, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (13 kB)

  Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 34870, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 34870, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019); Brief aan de minister van Financiën over het stuiten van de voorhangtermijn met betrekking tot het ontwerp-Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 34870, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (19 kB)

  Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 34870, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (344 kB)

  Ontwerp-Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  13-09-2018 2017-2018 34870, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal