30 111 Topinkomens

Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN DEN BOER

Voorgesteld 17 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de WNT de mogelijkheid schept om in zeer uitzonderlijke gevallen een uitzondering op het WNT-maximum te maken door de vakminister en de Minister van BZK;

overwegende dat voor een evenwichtig beeld van het functioneren van de WNT inzicht in het regeringsbeleid inzake uitzonderingen noodzakelijk is;

verzoekt de regering, de Kamer niet alleen te informeren over toegekende uitzonderingen maar ook over afgewezen uitzonderingen op het WNT-maximum,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

Den Boer

Naar boven