34 775 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN PLOUMEN

Voorgesteld 16 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Meldpunt Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie tot 1 juli 2018 is geopend ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie-Giebels;

van mening dat een extern meldpunt langer wenselijk is dan 1 juli;

verzoekt de regering, het tijdelijke externe meldpunt open te houden tot de behandeling van de definitieve aanbevelingen van de commissie-Giebels door de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Ploumen

Naar boven