Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833694 nr. 16

33 694 Internationale Veiligheidsstrategie

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID BECKER C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat China op militair, economisch en politiek terrein een steeds grotere rol speelt op het wereldtoneel;

overwegende dat de toenemende Chinese invloed op de diverse terreinen grote gevolgen heeft voor de positie van Nederland en de EU;

overwegende dat het onvoldoende helder is op welke wijze Nederland en de EU gaan inspelen op de toenemende invloed van China;

overwegende dat een actuele, geïntegreerde, heldere en toekomstbestendige strategie niet kan ontbreken;

verzoekt de regering, een Chinastrategie op te stellen en deze binnen een jaar aan de Kamer voor te leggen;

verzoekt de regering tevens, eenzelfde strategie op Europees niveau te bepleiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Sjoerdsma

Van Helvert

Voordewind