Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 24, item 8

8 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Op verzoek van het lid Voordewind stel ik voor zijn motie op stuk nr. 2490 (19637) opnieuw aan te houden.

Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen: 34997-30; 34878-13; 31765-452; 31066-531 en 35291-1.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 31415-24; 32399-90; 31415-23; 31415-22; 31415-21; 29911-256; 29911-254; 29911-255; 35152-7; 28684-576; 24077-429; 29279-534; 29911-251; 29911-249; 24077-427; 29911-247; 31109-27; 29279-529; 28684-567; 29911-244; 28684-560; 29911-223; 29911-221; 2018Z08751; 35300-IV-31; 2019Z17765; 21501-07-1628; 32847-575; 33149-56; 31765-447; 33980-32; 33149-55; 31765-401; 31765-405; 31765-367; 31765-351; 34477-51; 35184-1; 34952-87; 29614-141; 35300-IX-9; 29477-624; 29477-625; 29477-623; 29477-626; 21501-28-193; 25424-487; 35300-XVI-19 en 35300-XVI-88.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 35140-8; 35140-10; 32735-259; 30139-215; 35000-XIV-79; 32761-141; 32761-142; 35000-V-75; 35000-V-78; 35200-VI-15; 32847-533; 35000-IV-63; 35000-IV-65; 28089-116; 28089-117; 29544-897; 21501-08-783; 21501-08-784; 28684-569; 28684-571; 27858-472; 31409-247; 29398-726; 35200-VI-16; 29398-719; 31765-419; 34952-70; 34952-72; 33625-283; 32824-279; 33529-671; 33529-672; 32735-252; 29517-160; 32793-363; 29984-832; 29984-837; 29653-50; 29538-300; 32793-420 en 32793-428.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het VAO IGJ — "IGJ" staat voor "Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd" — met als eerste spreker de heer Kerstens namens de PvdA;

  • -het VAO Armoede- en schuldenbeleid, met als eerste spreker de heer Raemakers namens D66.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Beckerman van de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Uit onderzoek van de Tweede Kamer blijkt dat twee derde van de Groningers met oude schades door gaswinning niet voldoende geld heeft gekregen om hun schade te herstellen. Per persoon gaat het om gemiddeld €9.000 te weinig. Gisteren is er in de Provinciale Staten door de CvdK, René Paas, een mooie toezegging gedaan, namelijk dat die mensen alsnog hun geld krijgen. Daarbij is ook gezegd dat dat is afgestemd met de minister. Ik denk dat het verstandig is dat de minister ons een brief stuurt met uitleg over hoe hij deze mensen, terecht, alsnog dat geld gaat geven, en dat dat voor de behandeling van de begroting van EZK, die voor volgende week gepland is, gaat gebeuren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Van Toorenburg namens het CDA.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Omdat het er al aan zat te komen, hebben wij al een debat aangevraagd over de gruwelijke metromoord en alles wat daar fout is gegaan waardoor die moord gepleegd heeft kunnen worden. Aanvankelijk hadden we alleen Justitie gevraagd, maar er zit zo'n duidelijk aspect van ggz in dat wij graag de staatssecretaris van VWS daarbij uitnodigen.

De voorzitter:

Wie is het hier niet mee eens? Niemand. Dank u wel.

Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden. Er is bij het kabinet behoefte aan een toch wat langere schorsing.

De vergadering wordt van 13.39 uur tot 14.05 uur geschorst.