Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 24, item 21

21 Stemming motie Snelle oplossing van de stikstof- en pfas-problematiek

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over een snelle oplossing van de stikstof- en pfas-problematiek,

te weten:

  • -de motie-Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (35334, nr. 4).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

O, u wou een stemverklaring afleggen voordat we gaan stemmen over de motie van wantrouwen. Mevrouw Ouwehand, namens de Partij voor de Dieren.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Er is veel te zeggen voor het voorstel van de heer Wilders om het vertrouwen op te zeggen in het kabinet. Ik bedoel, ze hebben nog niet eens een idee hoe ze de wet kunnen naleven en dat mag je van bestuurders toch wel verwachten. Maar de Partij voor de Dieren voelt er ook wel wat voor om een minister of een minister-president gewoon de puinhopen van zijn eigen beleid te laten opruimen. Oud-bewindspersonen die op het Malieveld protesteren tegen de consequenties van hun beleid, hebben we immers al genoeg. Daarom steunen we de motie niet.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Ouwehand. Dan gaan we stemmen over de motie-Wilders.

In stemming komt de motie-Wilders (35334, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.