Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 24, item 14

14 Stemmingen Fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord) (35304).

(Zie vergadering van 13 november 2019.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Mijn stemverklaring betreft het amendement van de PVV op stuk nr. 12, I, over de opslag van duurzame energie. De Partij voor de Dieren voert al jarenlang het verzet tegen biomassa aan. Daarover hebben we geen meningsverschil met de PVV. Dit amendement zorgt er echter niet voor dat de subsidie voor houtgestookte biomassa wordt tegengehouden. Het zorgt ervoor dat er minder geld beschikbaar komt voor klimaat en milieu. Daarom zullen wij tegen dit amendement stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Raan.

In stemming komt het amendement-Leijten/Laçin (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de SP voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Leijten/Beckerman (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Leijten en Beckerman (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

De voorzitter:

Ja, ik zag het gebeuren. De heer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

Wij worden geacht tegen het amendement-Leijten/Laçin (stuk nr. 13, I) te hebben gestemd.

De voorzitter:

Oké, dan komt deze opmerking in de Handelingen te staan.

In stemming komt het amendement-Wilders/Edgar Mulder (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 12 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Stoffer (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.