Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 24, item 12

12 Stemmingen moties Pakket Belastingplan 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het pakket Belastingplan 2020,

te weten:

 • -de motie-Edgar Mulder/Wilders over iedere transactie naar een OIC-land belasten met 10% van het transferbedrag (35302, nr. 39);

 • -de motie-Edgar Mulder over het afschaffen van subsidie voor stekkerauto's (35302, nr. 40);

 • -de motie-Edgar Mulder over het terugdraaien van de btw-verhoging (35302, nr. 41);

 • -de motie-Lodders c.s. over het monitoren van de consequenties van het stijgende ODE-tarief voor de glastuinbouw (35302, nr. 42);

 • -de motie-Lodders/Van Weyenberg over onderzoek naar de empirische effecten van verstoringen in het globaal evenwicht (35302, nr. 43);

 • -de motie-Lodders over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding (35302, nr. 44);

 • -de motie-Lodders c.s. over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2 (35302, nr. 45);

 • -de motie-Snels over een onderzoek van de Europese Commissie naar het omzeilen van de meldingsplicht (35302, nr. 46);

 • -de motie-Omtzigt/Lodders over de juridische houdbaarheid van box 3 (35302, nr. 47);

 • -de motie-Omtzigt/Lodders over de implementatie van meetmethoden en de bpm (35302, nr. 48);

 • -de motie-Omtzigt/Lodders over specifieke informatie in de Voortgangsmonitor (35302, nr. 49);

 • -de motie-Omtzigt c.s. over de ambitie dat Nederland niet meer voorkomt in de top vijf van doorstroomlanden (35302, nr. 50);

 • -de motie-Van Weyenberg/Middendorp over het lage btw-tarief voor toegang tot innovatieve vormen van nieuwsvoorziening (35302, nr. 53);

 • -de motie-Van Weyenberg c.s. over het monitoren van de budgettaire opbrengsten van de bronbelasting op rente en royalty's (35302, nr. 54);

 • -de motie-Van Weyenberg/Alkaya over mogelijkheden voor hogere belastingen op vermogens boven de 1 miljoen euro (35302, nr. 55);

 • -de motie-Bruins c.s. over de effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's (35302, nr. 56);

 • -de motie-Van Raan over prioriteit geven aan CO2-reductie (35302, nr. 57);

 • -de motie-Van Raan over een CO2-grensheffing (35302, nr. 58);

 • -de motie-Stoffer over het bevriezen van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (35302, nr. 59);

 • -de motie-Stoffer over het per 2021 invoeren van de aangepaste vermogensrendementsheffing (35302, nr. 60);

 • -de motie-Stoffer over de bpm voor auto's in het A- en B-segment (35302, nr. 61).

(Zie vergadering van 13 november 2019.)

In stemming komt de motie-Edgar Mulder/Wilders (35302, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder (35302, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder (35302, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Lodders c.s. (35302, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lodders/Van Weyenberg (35302, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lodders (35302, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lodders c.s. (35302, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Wilders.

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter. De motie van collega Mulder en mijzelf op stuk nr. 39 is verworpen. Voor de goede weergave ervan zou ik toch even het volgende willen melden. Op de stemmingslijst staat dat wij iedere transactie naar het IOC willen belasten. Volgens mij is het IOC iets met het Olympisch Comité. In de motie staat OIC. Dat is de Organisation of Islamic Cooperation. Dat wilde ik even rechtgezet hebben.

De voorzitter:

Klein detail, maar wel belangrijk. Het komt in de Handelingen. In de motie staat het goed, maar op de stemmingslijst niet.

Dank u.

In stemming komt de motie-Snels (35302, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Lodders (35302, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Lodders (35302, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Lodders (35302, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (35302, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Middendorp (35302, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg c.s. (35302, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Alkaya (35302, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins c.s. (35302, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35302, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35302, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer (35302, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer (35302, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer (35302, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.