Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 24, item 20

20 Stemmingen moties Landbouw-en Visserijraad d.d. 18 november 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Landbouw-en Visserijraad d.d. 18 november 2019,

te weten:

  • -de motie-Wassenberg over afzien van de uitzondering op de vangstreductie voor kabeljauw als bijvangst (21501-32, nr. 1206);

  • -de motie-Wassenberg over verzet tegen schadelijke visserijsubsidies in strijd met WTO-afspraken en duurzameontwikkelingsdoelen van de VN (21501-32, nr. 1207).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Wassenberg (21501-32, nr. 1206).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (21501-32, nr. 1207).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.