Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 24, item 6

6 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen, maar voordat we gaan stemmen, geef ik het woord aan de heer Van Weyenberg.

De heer Van Weyenberg (D66):

Dank u wel, voorzitter. We stemmen over het Belastingplan. Dat gaat over heel veel geld. Nu is er één gewijzigd amendement over de verhuurderheffing waar ik nog een reactie van het ministerie op verwacht. Die reactie is er nog niet, en ik wil gewoon geen juridisch risico nemen, dus met excuses aan de collega's zou ik daarom graag later vanmiddag stemmen.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. We hebben meer dan 30 uur over het Belastingplan gedebatteerd. Dit is het enige — het enige! — wezenlijke amendement dat is ingediend en dat veranderingen aanbrengt aan de belastingwetten die volgend jaar 305 miljard euro moeten opleveren. Verder laat de coalitie alles ongewijzigd. En zelfs over dit amendement kunnen ze het onderling niet eens worden, en dus mag iedereen vanavond komen opdraven. Ik bewillig in het verzoek, want er is een meerderheid voor, maar ik vind het een vertoning.

De voorzitter:

Klopt het dat iedereen het verzoek van de heer Van Weyenberg steunt om later op de dag te stemmen over het Belastingplan maar ook over de moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad? Dat is het geval. Dan hebben we geen stemmingen. Die gaan we dus later op de dag houden.

Fijn dat jullie er waren!

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.