21 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over de implicaties van de aangekondigde Britse verkiezingen voor de Brexit-onderhandelingen - 23987-175 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over de implicaties van de aangekondigde Britse verkiezingen voor de Brexit-onderhandelingen - 23987-175 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over het toesturen van alle bestaande (interne) APA/ATR notities van de Belastingdienst - 25087-151 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over het toesturen van alle bestaande (interne) APA/ATR notities van de Belastingdienst - 25087-151 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken inzake verschillende onderwerpen over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 25422-187 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken inzake verschillende onderwerpen over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 25422-187 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid - 26643-459 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid - 26643-459 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid - 26643-460 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid - 26643-460 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

RIVM rapport "Modellen referentiekader ambulancezorg 2016" - 29247-230 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

RIVM rapport "Modellen referentiekader ambulancezorg 2016" - 29247-230 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Update van de NZa in vervolg op de quickscan Acute zorg voor kwetsbare ouderen - 29247-231 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Update van de NZa in vervolg op de quickscan Acute zorg voor kwetsbare ouderen - 29247-231 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending beleidsreactie op het Gezondheidsraad advies over prenatale screening - 29323-117 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending beleidsreactie op het Gezondheidsraad advies over prenatale screening - 29323-117 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over diverse brieven inzake bloedvoorziening - 29447-38 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over diverse brieven inzake bloedvoorziening - 29447-38 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) "Recept voor maatschappelijk probleem: medicalisering van levensfasen" - 29538-239 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) "Recept voor maatschappelijk probleem: medicalisering van levensfasen" - 29538-239 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte en middelen politie in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel - 29628-701 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte en middelen politie in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel - 29628-701 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Pia Dijkstra over de zorgplicht van zorgverzekeraars ten aanzien van wachtlijsten - 29689-825 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Pia Dijkstra over de zorgplicht van zorgverzekeraars ten aanzien van wachtlijsten - 29689-825 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport "Monitor overstapseizoen zorgverzekeringen 2016-2017" - 29689-826 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport "Monitor overstapseizoen zorgverzekeringen 2016-2017" - 29689-826 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarbericht Verenigingsmonitor 2016 - 30234-161 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarbericht Verenigingsmonitor 2016 - 30234-161 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema over de besteding van de 10 miljoen euro extra voor topsport - 30234-162 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema over de besteding van de 10 miljoen euro extra voor topsport - 30234-162 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

IGZ-rapport "Goed bestuur en veilige cultuur; vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand" - 31016-100 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

IGZ-rapport "Goed bestuur en veilige cultuur; vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand" - 31016-100 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken toezeggingen algemeen overleg Verzwijgen van medische missers van 15 december 2016 - 31016-101 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken toezeggingen algemeen overleg Verzwijgen van medische missers van 15 december 2016 - 31016-101 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending informatie over de voortgang van het Citrienfonds - 31765-270 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending informatie over de voortgang van het Citrienfonds - 31765-270 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidskader inzagebevoegdheid patiënten/cliënten/zorgdossiers - 31839-574 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidskader inzagebevoegdheid patiënten/cliënten/zorgdossiers - 31839-574 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek EY inzake bevordering participatiemodel - 32012-42 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek EY inzake bevordering participatiemodel - 32012-42 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang Expertteam Versnellen 2017 - 32757-140 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang Expertteam Versnellen 2017 - 32757-140 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over de voorlopige uitslag van het referendum in Turkije van 16 april 2017 - 32824-194 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over de voorlopige uitslag van het referendum in Turkije van 16 april 2017 - 32824-194 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over toegenomen aantal aardbevingen in Groningen - 33529-332 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over toegenomen aantal aardbevingen in Groningen - 33529-332 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland van 1 maart 2017 over immateriële aardbevingsschade - 33529-333 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland van 1 maart 2017 over immateriële aardbevingsschade - 33529-333 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

NIVEL-monitor: zorggebruik in de huisartsenpraktijk - 33578-40 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

NIVEL-monitor: zorggebruik in de huisartsenpraktijk - 33578-40 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport NIVEL-wijkverpleging - 33578-41 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport NIVEL-wijkverpleging - 33578-41 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies BIT inzake programma "IT Informatiegestuurd Optreden Koninklijke Marechaussee (KMar)" - 33763-132 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 19 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies BIT inzake programma "IT Informatiegestuurd Optreden Koninklijke Marechaussee (KMar)" - 33763-132 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 19 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en de Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen - 34351-23 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 19 april 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven