Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431288 nr. 401

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 401 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 3 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de university colleges zeer succesvol zijn;

overwegende dat het delen van de succesfactoren van university colleges grote meerwaarde kan hebben voor de reguliere universiteiten;

verzoekt de regering, de succesfactoren van de university colleges te definiëren en een plan te maken om de reguliere universiteiten daarin te laten delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema