Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431288 nr. 402

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 402 MOTIE VAN HET LID ROG C.S.

Voorgesteld 3 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als een opleiding in het hoger onderwijs de accreditatie verliest wegens het niet voldoen aan de kwaliteitseisen, de studenten van deze opleiding financiële schade ondervinden omdat zij onderdelen van hun opleiding elders moeten inhalen of moeten overstappen naar een andere opleiding;

verzoekt de regering, in overleg met de VSNU, de Vereniging Hogescholen, de LSVb en het ISO te bevorderen dat de rechtspositie van studenten wordt versterkt, zodat zij gecompenseerd worden voor schade als gevolg van het intrekken van de accreditatie bij het niet voldoen aan de kwaliteitseisen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Van Meenen

Jasper van Dijk