21 501-20 Europese Raad

Nr. 760 MOTIE VAN DE LEDEN MADLENER EN WILDERS

Voorgesteld 27 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat minister-president Rutte eerder op 30 september 2010 zei: «Dat miljard is eerder al een keer door Balkenende, Nicolaï, Zalm voor elkaar gebokst in Europa. Onze eerste ambitie is dat dat miljard ook gecontinueerd wordt, want dat vervalt op enig moment als je niet oppast. Maar zelfs met dat miljard zijn we nog steeds een beetje, ik geloof dat Geert dat zou noemen, gekke Henkie. Want we betalen nog steeds veel te veel aan Europa. We zijn geloof ik de grootste nettobetaler, we behoren tot de top van nettobetalers in Europa. Dus onze ambitie is om niet alleen dat miljard veilig te stellen, maar nog eens een keer zo'n miljard erbij te krijgen. Dat is onze ambitie.»;

constaterende dat de minister-president zijn woorden en ambitie om 2 miljard minder aan de EU af te dragen absoluut niet heeft waargemaakt;

constaterende dat de heer Rutte slappe knieën en geen ruggengraat heeft;

betreurt het hopeloos falen van deze premier;

nodigt hem uit, het Torentje te verlaten en eerste assistent van de heer Van Rompuy te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

Wilders

Naar boven