Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-07 nr. 989

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 989 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 17 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Engeland zich heeft uitgesproken voor opt-outs op het gebied van sociale minimumnormen, vrij werknemersverkeer en bankentoezicht;

overwegende dat bovengenoemde opt-outs het proces naar een sterke, geïntegreerde en slagvaardige Europese Unie en de aanpak van de eurocrisis belemmeren;

overwegende dat opt-outs op het gebied van sociale minimumnormen onwenselijk zijn, omdat hiermee het pad geëffend wordt voor sociale dumping op de interne markt;

verzoekt de regering, geen steun te verlenen aan een uitzonderingspositie voor Engeland of andere EU-lidstaten op het gebied van sociale minimumnormen, vrij werknemersverkeer en bankentoezicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver