Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-07 nr. 990

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 990 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 17 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat maandag mogelijk een nieuwe voorzitter van de eurogroep wordt benoemd;

constaterende dat de Nederlandse minister van Financiën een kansrijke kandidaat is voor deze functie;

overwegende dat het vervullen van deze functie een zware tijdsbelasting met zich meebrengt die naar alle waarschijnlijkheid ten koste gaat van de aandacht voor andere verantwoordelijkheden;

van mening dat het vervullen van deze functie door de Nederlandse minister van Financiën leidt tot een onwenselijke inperking van de Nederlandse onderhandelingsruimte binnen Europese besluitvormingsprocessen;

verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met het op zich nemen van het voorzitterschap van de eurogroep door de minister van Financiën,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies