Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 14, item 15

15 Stemmingen Europese top

Aan de orde zijn de stemmingen over bij het debat ingediende moties,

te weten:

  • - de motie-Slob/Irrgang over informeren van de Kamer inzake de inzet bij Europese overleggen (21501-20, nr. 572);

  • - de gewijzigde motie-Slob/Irrgang over afspraken over salarisplafonds voor bankbestuurders (21 501-20, nr. 574).

De voorzitter:

In de Handelingen staat dat u afwezig bent, mijnheer Van der Ham.

Mevrouw Berndsen (D66):

De heer Van der Ham is opnieuw aangemeld, maar hij is eigenlijk ziek.

In stemming komt de motie-Slob/Irrgang (21501-20, nr. 572).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Slob/Irrgang (21501-20, nr. 574).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.