Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 36, pagina 104

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over post, te weten:

- de motie-Graus/Van Bemmel over behoud van postbodes (29502, nr. 44);

- de motie-Graus/Van Bemmel over arbeidsvoorwaarden conform de cao (29502, nr. 45);

- de motie-Hamer c.s. over de rapportage-Vreeman (29502, nr. 46);

- de motie-Verhoeven c.s. over maatregelen inzake rapportage-Vreeman (29502, nr. 47);

- de motie-Schaart/Verhoeven over postbezorging (29502, nr. 48).

(Zie vergadering van 15 december 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Schaart stel ik voor, haar motie (29502, nr. 48) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Graus/Van Bemmel (29502, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Van Bemmel (29502, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hamer c.s. (29502, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhoeven c.s. (29502, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.