Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 94, pagina 7391-7392

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van het CDA benoem ik in het Presidium het lid Schinkelshoek tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van de Camp.

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 31143-42; 28089-22; 31015-35; 31576-2; 23490-547; 23490-551; 23490-549; 21501-34-118; 2009Z05575; 2009Z04448; 31700-B-14; 29628-118; 31084-11; 2009Z05476; 27295-133; 26150-70; 31700-VIII-150; 31752-5; 27625-132; 27295-135; 2009Z03071; 31018-49; 30573-32; 19637-1242; 27062-63; 19637-1259; 19637-1257; 22112-763; 31202-31; 29754-142; 30315-7; 29754-140; 22112-825; 2009Z04979; 31574-5; 31574-4; 31311-23; 31311-26; 27830-60; 31700-X-66; 31700-X-60; 31700-X-57; 31700-X-61; 31700-X-62; 27830-61; 30872-17; 30872-16; 30872-15; 30872-11; 2008Z01419; 21501-31-168; 21501-31-167; 22112-835; 22112-823; 22112-814; 22112-807; 22112-781; 22112-780; 22112-779; 21501-31-163; 31568-31; 29240-31; 29240-30; 31700-VIII-76; 31700-VIII-154; 31524-4; 31524-3; 27451-104; 28330-32; 28330-31; 28330-30; 31700-VIII-152; 31700-VIII-122; 31293-30; 31700-XVII-37; 29815-184; 31001-60; 31839-1; 29815-181; 29815-179; 2009Z06472; 31490-20; 31700-VII-75; 31847-12; 31861-2; 30010-15; 31700-V-92; 30952-26; 31579-19; 28982-70; 22112-837; 29023-70; 30212-75; 2009Z04550; 31510-35; 31374-35; 21501-33-219; 21501-33-220; 29248-78; 2009Z05884; 30597-62; 31700-XIV-137; 31700-XIV-126; 31700-VIII-41; 31700-XIV-138; 31700-XIV-140; 28625-65; 28345-78; 28345-77; 28345-76; 31070-51; 31700-IXB-20; 31371-155; 30536-105; 2009Z04887; 25763-22; 25763-21; 30492-32; 25424-76; 25424-75; 31700-XVI-95; 30492-31; 31534-2; 22112-834; 29398-148; 29689-254; 28140-68; 26631-310; 22894-219; 2009Z05804; 31568-19; 31700-IV-33; 31700-IV-32; 31700-IV-30; 31700-IV-31; 31568-21; 31854-2; 31568-18; 31568-14 en 31700-IV-28.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Joldersma.

Mevrouw Joldersma (CDA):

Voorzitter. Ik wil graag het verslag van het algemeen overleg over maatschappelijke opvang op de plenaire agenda laten plaatsen.

De voorzitter:

Ik zal het toevoegen aan de agenda van volgende week.

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik doe een verzoek voor een spoeddebat over fraude in de thuiszorg naar aanleiding van wat er gisteren bij EenVandaag te zien was.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Voorzitter. Wij hebben volgende week een AO waarin allerlei AWBZ-thema's aan de orde komen waaronder fraude met pgb's. Ik stel voor dat wij het rapport van de inspectie dat er nu net ligt en de reactie van het kabinet daarop meenemen in het AO. Dus: geen spoeddebat.

Mevrouw Sap (GroenLinks):

Voorzitter. Ik ben het met mevrouw Leijten eens dat wij daar als Kamer snel over moeten praten, maar ik vind het voorstel van mevrouw Wolbert om dat tijdens het AO te doen een goed compromis.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Voorzitter. Ik ben het ook eens met dit compromisvoorstel.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Wij willen wel een apart debat. De staatssecretaris noemt de berichtgeving alarmerend. Wij vinden dat niet. Wij hebben er vorig jaar al vragen over gesteld en er verandert niets. Daarom willen wij graag het verzoek om een spoeddebat steunen.

De heer Jan de Vries (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie sluit zich aan bij het voorstel van mevrouw Wolbert. Ik geef daarbij in overweging dat ik het inspectierapport nog niet heb gezien. Het is misschien inmiddels bij de Kamer gearriveerd. Ik weet ook niet of er een kabinetsstandpunt of -oordeel bij zit. Omdat ik het nog niet gezien heb, is het niet mogelijk om er op heel korte termijn over te spreken. Ik stel dus voor dat we het toevoegen aan het debat dat al gepland staat voor aanstaande woensdag.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, ik kan vandaag echt geen spoeddebat organiseren. Het wordt sowieso pas in de loop van volgende week.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik wil tegemoetkomen aan mijn collega's die het willen toevoegen aan het algemeen overleg over de AWBZ. Wellicht dat wij dan iets meer ruimte moeten hebben, maar daar moeten wij onderling maar uit zien te komen. Ik hoorde net dat het rapport in ieder geval al naar de Kamer is. Volgende week lijkt mij de kortst mogelijke termijn en daar ga ik in mee.

De voorzitter:

Aldus besloten. Het rapport en een bijbehorende brief zijn volgens mij zojuist ontvangen.

Het woord is aan de heer Pechtold.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Verscheidene collega's hebben gevraagd naar de stukken over de Catshuisbrand. Collega Ulenbelt heeft hierbij de laatste tijd vooropgelopen. Die stukken liggen nu alleen voor de woordvoerders Justitie ter inzage bij het CIP. Het gaat om 5000 pagina's die vertrouwelijk zijn. Dat is door de commissie voor Justitie bewust gedaan, maar ik heb de behoefte om deze stukken zo langzamerhand openbaar te maken. Ik snap dat daardoor problemen met namen kunnen ontstaan, maar ik verzoek het kabinet om deze stukken per ommegaande openbaar te maken. Er is hierover een debat gepland op 23 juni. Het gaat mij in ieder geval om deelonderzoek 3 en een technisch rapport dat erbij zit. Dat is toch wel het minste dat openbaar moet zijn.

Mevrouw Agema (PVV):

Wij steunen dit verzoek.

De heer Remkes (VVD):

Dat geldt ook voor de VVD-fractie.

De heer Ulenbelt (SP):

Ik ondersteun het van harte. Ik heb de stukken al helemaal doorgenomen. Er zitten zulke ernstige zaken in dat degene die dit geheim wil houden, iets doet wat het daglicht niet kan verdragen. Dus volop steun.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Ik heb een licht vermoeden dat het kabinet gezien de voorgeschiedenis van de afgelopen vijf jaar met een verhaal zal komen waarom het niet kan. Als het dat niet wil, wil ik een zeer gemotiveerde brief van het kabinet en die brief wil ik vandaag nog hebben.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Ulenbelt.

De heer Ulenbelt (SP):

Voorzitter. Ik zou het verslag van het algemeen overleg over de toepassing van de zelfstandigenregeling UWV graag op de agenda geplaatst zien worden. Het heeft geen haast.

De voorzitter:

Ik zie dat niemand daar bezwaar tegen heeft. Wij zullen het toevoegen aan de agenda.

Het woord is aan de heer Ten Broeke.

De heer Ten Broeke (VVD):

Voorzitter. Ik verzoek u om nog vandaag een VAO op de plenaire agenda te plaatsen van het algemeen overleg over de Razeb dat vanmorgen plaatsvond. Er hoeft vandaag niet over gestemd te worden, dat kunnen we volgende week doen.

De voorzitter:

Daar maakt u velen heel gelukkig mee! Maar mij niet, want ik moet een moment zoeken. Ik zal het proberen toe te voegen aan de agenda, en ik laat u dat nog weten. Ik zou een deegroller over de agenda van vandaag moeten halen!