Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 94, pagina 7445

Noot 1 (zie blz. 7434)

Interpellatievragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart, over het topsalaris van een bestuurder van het Friesland College (Ingezonden 10 juni 2009)

1

Deelt u de mening dat de enorme beloning van 1 miljoen euro voor de heer Koops, oud-bestuurder van het Friesland College, onverteerbaar is voor het personeel op het Frieslandcollege, waar 5 miljoen euro op het onderwijs wordt bezuinigd?

2

Deelt u de mening dat dit extra wrang is, aangezien de heer Koops als voorvechter van het Nieuwe Leren, eerder werd geconfronteerd met fel verzet van leerlingen die gewone lessen wilden volgen?

3

Waarom valt de heer Koops niet onder een CAO, zoals u zelf ook wenst (o.a. in het debat over topsalarissen in het voortgezet onderwijs)?

4

Deelt u de mening van negen leden van de medezeggenschapsraad, die beweren dat de informatie van de Raad van Toezicht over de beloning onjuist was? Wat gaat u ondernemen om dit soort gebrekkig intern toezicht te verbeteren?

5

Bij wie bent u van plan geld terug te vorderen? Deelt u de mening dat de vordering niet ten koste mag gaan van het onderwijs op het Friesland College?

6

Op grond waarvan bent u van mening dat de huidige overeenkomst duurder is dan een mogelijke uitspraak van een kantonrechter? Houdt u daarbij rekening met een mogelijke strafheffing?

7

Waarom voert u de motie1 niet uit om vóór de zomer een wetsvoorstel aan de Kamer voor te leggen voor een maximumsalaris in het onderwijs? Worden dit soort aanvullende pensioenvergoedingen ook betrokken in het wetsvoorstel?

8

Hoeveel oud-bestuurders ontvangen een beloning die hoger uitvalt dan het salaris van een minister? Wilt u de Kamer een overzicht doen toekomen?

9

Wilt u met spoed een wetsvoorstel maken waarmee voor eens en voor altijd een eind komt aan de exorbitante salarissen van bestuurders in het onderwijs?

1 Kamerstuk 31 889, nr. 3.