Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 94, pagina 7383

Aan de orde is de behandeling van:

verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (31756, nrs. 45 tot en met 50).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten.

Daartoe wordt besloten.