Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 43, pagina 3768

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over diverse onderwerpen op het terrein van Defensie, te weten:

- de motie-Brinkman over toestemming voor militairen om in uniform, in eigen tijd, deel te nemen aan de Gay Pride (31700 X, nr. 76);

- de motie-Eijsink c.s. over uiterlijk in de maand september 2009 aanbieden van de blauwdruk Opleiding &Training (31700 X, nr. 77).

(Zie vergadering van 15 januari 2009.)

In stemming komt de motie-Brinkman (31700-X, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eijsink c.s. (31700-X, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.