Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 43, pagina 3766

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over verloskunde in Zeeuwse ziekenhuizen, te weten:

- de motie-Van Gerven/Sap over een ambulance bij bevallingen in Vlissingen (27295, nr. 118);

- de motie-Van Gerven c.s. over weer op volwaardig niveau brengen van de verloskundige zorg in Vlissingen (27295, nr. 119);

- de motie-Van Gerven over tegengaan van de fusie tussen de Zeeuwse ziekenhuizen (27295, nr. 120);

- de motie-Agema over garanderen van de keuzevrijheid voor thuis bevallen (27295, nr. 121).

(Zie vergadering van 14 januari 2009.)

In stemming komt de motie-Van Gerven/Sap (27295, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven c.s. (27295, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (27295, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (27295, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.