Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 91, pagina 6446

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over een nadere adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur, te weten:

- de motie-Peters/Van der Ham over extra geld en het bijstellen van de ambities uit "Kunst van leven" (31482, nr. 2);

- de motie-Van der Ham c.s. over het gratis openstellen van alle musea voor kinderen (31482, nr. 3);

- de motie-Van Leeuwen over de inzet van de gereserveerde 50 mln. voor de realisatie van de basisinfrastructuur (31482, nr. 4).

(Zie vergadering van 29 mei 2008.)

De voorzitter:

De fractie van de SP verzoekt, als eerste te stemmen over de motie op stuk nr. 4 alvorens te stemmen over de overige moties.

Op verzoek van de heer Van der Ham stel ik voor, zijn motie (31482, nr. 3) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (31482, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters/Van der Ham (31482, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.