Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 91, pagina 6444

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het Verantwoordingsdebat 2007, te weten:

- de motie-Rutte over het afschaffen van de verpakkingsbelasting (31472, nr. 7).

(Zie vergadering van 22 mei 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.