Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 91, pagina 6446

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over de commissie Onderwijstijd, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk c.s. over wijziging van de onderzoeksopzet van de commissie Onderwijstijd (31200 VIII,27451, nr. 182).

(Zie vergadering van 29 mei 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.