Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 91, pagina 6444-6445

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over sponsoring in het onderwijs, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk over een wettelijke regeling voor de naleving van het sponsorconvenant (31200 VIII, nr. 181).

(Zie vergadering van 28 mei 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.