Publicaties over dossier 31472

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het verantwoordingsdebat 2007, te weten: de motie-Thieme over concrete indicatoren en afrekenbare doelen voor het beleid inzake dierenwelzijn (31472, nr. 14).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-06-2008 2007-2008 nr. 97, pagina 6838 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het Verantwoordingsdebat 2007, te weten: de motie-Rutte over het afschaffen van de verpakkingsbelasting (31472, nr. 7)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-06-2008 2007-2008 nr. 91, pagina 6444 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van het verantwoordingsdebat over de jaarverslagen over het jaar 2007 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (31444, 31445, 31472) en de Verantwoordingsbrief 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-06-2008 2007-2008 nr. 87, pagina 6160 - 6225 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Verantwoordingsdebat over de jaarverslagen over het jaar 2007 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (31444, 31445, 31472) en de Verantwoordingsbrief 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-06-2008 2007-2008 nr. 87, pagina 6115 - 6150 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het Verantwoordingsdebat 2007, te weten de motie-Marijnissen over maximumbedragen voor de inhuur van externen (31472, nr. 2), de motie-Marijnissen over een parlementair onderzoek naar de besteding van re-integratiegelden (31472, nr. 3), de motie-Rutte/Van Geel over wijziging van het begrip 'belanghebbenden' in de Algemene wet bestuursrecht (31472, nr. 4) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-06-2008 2007-2008 nr. 88, pagina 6243 - 6244 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 30 mei 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-05-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 23 mei 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  23-05-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal