Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 81, pagina 5777

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het bewegingsonderwijs, te weten:

- de motie-Jan Jacob van Dijk/Van der Vlies over de eerste twee modules van de leergang bewegingsonderwijs als verplicht onderdeel (31200 VIII, nr. 171);

- de motie-Jasper van Dijk/Leijten over het niet reduceren van de omvang van de leergang bewegingsonderwijs (31200 VIII, nr. 172).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Jan Jacob van Dijk/Van der Vlies (31200-VIII, nr. 171).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Leijten (31200-VIII, nr. 172).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.