Aan de orde is de behandeling van:

de lijst met initiatieven die aan de subsidiariteits- en proportionaliteitstoets kunnen worden onderworpen (22112, nr. 517).

De voorzitter:

Ik stel voor, de lijst vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 15.47 uur tot 16.00 uur geschorst.

Voorzitter: Koşer Kaya

Naar boven