Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met wijzigingen in de inrichting van de Raad voor cultuur en met invoering van een gedifferentieerd systeem van subsidieverstrekking ten behoeve van cultuuruitingen (30847), en over:

- de motie-Van Vroonhoven-Kok over het opstellen en invoeren van een code voor cultuurfondsen (30847, nr. 13);

- de motie-Van Vroonhoven-Kok/Leerdam over een aparte sectie amateurkunst binnen een nieuw fonds voor muziek, dans en theater (30847, nr. 14);

- de motie-Nicolaï c.s. over de samenstellingen opdracht van visitatiecommissies (30847, nr. 15);

- de motie-Van der Ham c.s. over toepassing van het profijtbeginsel bij cultuursubsidies (30847, nr. 16).

(Zie vergadering van 19 april 2007.)

De onderdelen A tot en met D van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Leeuwen c.s. (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel E, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Leeuwen c.s. (stuk nr. 17), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Nicolaï (stuk nr. 18) tot het toevoegen van lid 5.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Leeuwen (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, de VVD en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Nicolaï (stuk nr. 19) tot het toevoegen van lid 5.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Nicolaï (stuk nr. 20) tot het toevoegen van lid 3.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel F, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Leeuwen (stuk nr. 12), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen G en H worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Vroonhoven-Kok (30847, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Vroonhoven-Kok/Leerdam (30847, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (30847, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (30847, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven