Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Informele EU-Gezondheidsraad op 20 april 2007 in Aken, te weten:

- de motie-Agema over een onderzoek naar de ontwikkelingen met betrekking tot grensoverschrijdend zorgverkeer (22112,21501-31, nr. 519);

- de motie-Agema over het beperken van de "werelddekking" tot landen die behoren tot de EU (22112,21501-31, nr. 520).

(Zie vergadering van 18 april 2007.)

In stemming komt de motie-Agema (22112, 21501-31, nr. 519).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (22112, 21501-31, nr. 520).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven