Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 7, item 4

4 Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (33553).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van harte welkom in de Eerste Kamer. De staatssecretaris komt ook voor de stemmingen over wetsvoorstel 33590, inzake de verhoging van de minimumleeftijd voor de verkoop van tabaksproducten. Tevens heet ik de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die namens de regering sowieso bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals welkom in de Eerste Kamer.