Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 14, item 8

8 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) (33006).

(Zie vergadering van 13 december 2011.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Voorzitter. Ik houd het heel kort. Volgens mijn fractie is de Geefwet een doekje voor het bloeden. Er wordt enorm bezuinigd op de uitgaven voor cultuur. Er is zelfs sprake van een ware kaalslag. Met de Geefwet wordt geprobeerd een heel klein beetje terug te doen. Het antwoord van mijn fractie op de vraag of het genoeg is, is nee. Toch zien wij liever een heel klein doekje voor het bloeden dan helemaal niets. Om die reden zullen wij toch voor de Geefwet stemmen.

De heer Van Boxtel (D66):

Voorzitter. Alles van waarde is weerloos. De culturele sector wordt in onze ogen onevenredig zwaar getroffen door de combinatie van maatregelen, onder andere de btw-verhoging. De Geefwet is in ieder geval een poging om maatschappelijk kapitaal los te krijgen voor investeringen, ook in de culturele sector. Dat juichen wij op zichzelf toe.

Ik wil bij deze stemverklaring de staatssecretaris uitdrukkelijk herinneren aan zijn belofte om echt te kijken naar mogelijkheden om scholieren en studenten op een wat voordeliger wijze naar het theater te laten gaan, zodat jonge kunstenaars de gelegenheid behouden om ook in grotere theaters te spelen.

Mevrouw Sent (PvdA):

Voorzitter. Mijn fractie acht het financieel stimuleren van culturele, algemeen nut beogende instellingen buitengewoon belangrijk, zeker nu deze sector buitengewoon hard door bezuinigingen wordt getroffen. Toch kunnen we deze Geefwet niet steunen. De wet is zeer complex en daarmee gevoelig voor eigen interpretatie en zelfs misbruik. Zo is nog niet goed uitgewerkt wat wel of niet onder het begrip cultuur valt, waarmee de deur open wordt gezet voor al te ruime interpretaties. De taak van de Eerste Kamer is vooral om de kwaliteit van wetgeving te toetsen. Juist bij belastingwetgeving is het belangrijk dat deze 100% wetstechnisch waterdicht is. Nu dit niet het geval is, zien wij ons genoodzaakt om tegen de Geefwet te stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP en D66 voor het wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de PvdD, OSF en 50PLUS ertegen, zodat het is aangenomen.