Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 14, item 18

18 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (32701),

en over:

  • - de motie-Sent c.s. over het uitstellen van de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (32701, letter F);

  • - de motie-Scholten c.s. over het overgangsrecht bij de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (32701, letter G);

  • - de motie-Elzinga c.s. over de vergoeding van de frictiekosten van de stichting Cultuur-Ondernemen (32701, letter H).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Sent c.s. (32701, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD, de OSF en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, het CDA en de SGP ertegen, zodat ze is verworpen.

In stemming komt de motie-Scholten c.s. (32701, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD, de OSF en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, het CDA, de SGP en de ChristenUnie ertegen, zodat ze is verworpen.

In stemming komt de motie-Elzinga c.s. (32701, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD, de OSF en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, het CDA en de SGP ertegen, zodat ze is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, het CDA en de SGP voor het wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD, de OSF en 50PLUS ertegen, zodat het is aangenomen.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen en aan het eind van onze werkzaamheden in het jaar 2011. Ik wil de leden nogmaals een goed reces, goede kerstdagen en een goede jaarwisseling wensen. Datzelfde wil ik graag toewensen aan de medewerkers van de Kamer die zich dit jaar weer bijzonder hebben ingespannen om ons op alle wijzen goed te bedienen. En uiteraard wil ik ook de medewerkers van de Dienst Verslag en Redactie goede dagen wensen. Graag tot volgend jaar in goede gezondheid!

Sluiting 22.48 uur.