Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 14, item 6

6 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) (33003).

(Zie vergadering van 13 december 2011.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Reuten (SP):

Voorzitter. Ik zei vorige week dat mijn fractie altijd een moeilijke verhouding heeft tot het Belastingplan. Enerzijds kunnen wij niet instemmen met de vigerende secundaire inkomens- en vermogensverdeling, die in hoge mate wordt bepaald door de tarieven en aftrekposten uit het Belastingplan. Anderzijds moet het schip van Staat voort, ook al is de koers ongelukkig. Wij begrijpen dat een rechtse regering niet met een links Belastingplan komt. Dit Belastingplan levert vrijwel dekking voor een begroting. Wij zijn tegen de uitgavenzijde van die begroting. In de dekking wegen echter voor mijn fractie de kleine verbeteringen nog net zwaarder dan de verslechteringen. Daarom stemt mijn fractie voor dit Belastingplan, zij het ternauwernood.

Mevrouw Sent (PvdA):

Voorzitter. Mijn fractie heeft enige tijd moeten nadenken over de vraag of zij wel voor dit Belastingplan moet stemmen. Wij vinden het buitengewoon onverantwoordelijk dat het kabinet in de huidige economische en financiële omstandigheden ruim 800 mln. zomaar weggeeft door zeven kleine rijksbelastingen af te schaffen. Dit gebeurt terwijl veel mensen met lagere inkomens door een stapeling van bezuinigingen worden getroffen. Uiteindelijk heeft de PvdA-fractie besloten om toch voor het Belastingplan te stemmen. De fractie neemt haar verantwoordelijkheid voor belastingheffing.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.