Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-06-2011 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20102011-28-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32474
Behandeld dossier 32609-XIII
Behandeld dossier 32609-XIV
Behandeld dossier 31389;I
Behandeld dossier 31389;Q
Behandeld dossier 32474;G
Behandeld dossier 32474;H
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2011-05-24
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 32
Identifier h-ek-20102011-28-8
Itemnummer 8
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Bestuur | Waterschappen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-06-14
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 28
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 32
Subrubriek Stemming
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen (32474)
Uitgiftedatum 2011-05-24
Vergaderjaar 2010-2011